Analiza “svetih tekstova”

Ovo je samo jedan, nasumično odabran fragment iz biblije. Ti tekstovi ipak otkrivaju, ako ih se pažljivo čita, da to uglavnom uopće zapravo nema veze sa duhovnošću, uopće objavom nečega o Bogu… i sl. Uglavnom se tu radi o destruktivnom djelovanju, nasilju i teroru nad narodom. Pa onda nije čudo kada se kaže da se boga treba bojati – ako je doista takva kakav se tu prikazuje!? No ja to ne vjerujem i ne vjerujem u takvog boga… Ako netko vjeruje, onda može reći: pa ne sviđa mi se to sve skupa, ali što se može, kada je takav, moramo ga prihvatiti (njegove mušice, ali inače je on zapravo jako dobar i milosrdan itd.)

Borba s Bogom
I neki se čovjek rvao s njim dok nije zora svanula. Videći da ga ne može svladati, ugane mu bedro pri zglobu, tako da se Jakovu kuk iščašio dok su se rvali. Potom reče: “Pusti me jer zora sviće!” Ali on odgovori: “Neću te pustiti dok me ne blagosloviš.” Nato ga onaj zapita: “Kako ti je ime?” Odgovori: “Jakov.” Onaj reče. “Više se nećeš zvati Jakov nego Izrael, jer si se hrabro borio i s Bogom i s ljudima i nadvladao si.” Onda zapita Jakov: “Reci mi svoje ime!” Odgovori onaj: “Za moje me ime ne smiješ pitati!” I tu ga blagoslovi.

Ovo je zanimljiva predstava! Jakov se “borio s Bogom”, “licem u lice”! Pa kakav je to Bog, koji se bori s čovjekom – nekako mi je previše “čovjekolik”… I još da ga je mogao vidjeti, samo tako!? Iz ovoga se može vidjeti o kakvim ‘bogovima’ je ovdje riječ… Ja Boga tako ne zamišljam! Još da je rekao anđeo ili neko biće – nego baš Bog!?

Bog u grmu
Kad je Jahve vidio kako prilazi da razmotri, iz grma ga Bog zovne: “Mojsije! Mojsije!” “Evo me!” – javi se. “Ne prilazi ovamo!” – reče. “Izuj obuću s nogu! Jer mjesto na kojem stojiš sveto je tlo. Ja sam”, nastavi, “Bog tvoga oca; Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev.” Mojsije zakloni lice: bojao se u Boga gledati.

“Bog u grmu” – čudno!? A mogao ga je i gledati – ali se bojao… hm, sveprisutni Bog se samo tako “ukazuje” nekom čovjeku… Pa zašto se danas ne ukazuje nikom na ovaj način, da ga i mi možemo vidjeti??

Pljačka

Svaka će žena zatražiti od svoje susjede i stanarke u svojoj kući nakita srebrnog i zlatnog i odjeće. To stavite na svoje sinove i kćeri. Tako ćete oplijeniti Egipćane.”

Krasno, Bog potiče pljačku i otimačinu! Kako to jadno zvuči…

Trikovi
Još mu Jahve rekne: “Uvuci ruku u njedra.” On uvuče ruku u njedra. Kad ju je izvukao, gle – ruka mu gubava, bijela kao snijeg. “Stavi opet ruku u njedra!” – naredi mu Jahve. On opet ruku u njedra. Kad ju je iz njedara izvukao, gle – opet je bila kao i ostali dio tijela.

Ovi trikovi nisu ništa posebno… jedan malo bolji mađioničar to može napraviti… Čudno je da se jedan sveprisutni Bog mora služiti takvim igrama…

Božje prijetnje
‘Ovako kaže Jahve: Izrael je moj prvorođenac. Tražim od tebe da mi pustiš sina da mi iskaže štovanje. Ako odbiješ da ga pustiš, ja ću ubiti tvoga prvorođenca.’”

Prijetnje ubojstvom… i to od samoga Boga!? Hm, ne znam što bih rekao…

Bog Hebreja
“Bog Hebreja objavio nam se”, rekoše. “Zato nas pusti da odemo tri dana hoda u pustinju i prinesemo žrtvu Jahvi, Bogu svome, da se na nas ne obori pomorom ili mačem.”

Iz ovoga se jasno vidi kako je to neki “lokalni” Bog… bog jednog naroda (”bog hebreja”), a ne sveopći Bog, Sveprisutni… Mogao bi još i vlastiti narod kazniti ‘pomorom ili mačem’ – ako mu ne prinesu žrtvu, hm

Božja imena
Još reče Bog Mojsiju: “Ja sam Jahve. Abrahamu, Izaku i Jakovu objavljivao sam se kao El Šadaj. Ali njima se nisam očitovao pod svojim imenom – Jahve. I sklopio sam svoj Savez s njima da ću im dati kanaansku zemlju, zemlju gdje su živjeli kao pridošlice. A sada, pošto sam čuo uzdisaje Izraelaca koje Egipćani drže u ropstvu, sjetih se svoga Saveza. Kaži, dakle, Izraelcima da sam ja Jahve; da ću vas izbaviti od tereta što su vam ga Egipćani nametnuli. Oslobodit ću vas od ropstva u kojem vas drže; izbavit ću vas udarajući jako i kažnjavajući strogo. Za svoj ću vas narod uzeti i bit ću vašim Bogom. Tada ćete znati da sam vas ja, Jahve, vaš Bog, izbavio od egipatske tlake. Dovest ću vas u zemlju za koju sam se zakleo da ću je dati Abrahamu, Izaku i Jakovu i dat ću vam je u baštinu, ja, Jahve.” Mojsije to kazivaše Izraelcima, ali ga ne htjedoše slušati: duhovi su im bili pomućeni od teškoga ropstva.

Kako taj Bog mijenja ime… znači lažno se predstavlja, mijenja identitet… Za svoj narod uzima samo jedan narod!? Kada bi bio stvarno pravi Bog – ne bi tako postupao i birao jedan narod, a ostale istrebljivao…

Spoznaja Boga
Kad pružim svoju ruku na Egipat i izvedem Izraelce iz njihove sredine, tada će Egipćani spoznati da sam ja Jahve.”

Tada će “spoznati”, kada ih bude tamanio… Kakve su to metode spoznaje!?

Nelogičnosti
Podiže Aron svoj štap i naočigled faraona i njegovih službenika mlatnu po vodi u Rijeci. Sva se voda u Rijeci prometnu u krv. Ribe u Rijeci pocrkaše; Rijeka se usmrdje, tako da Egipćani nisu mogli piti vodu iz Rijeke; krv bijaše po svoj zemlji egipatskoj. Ali egipatski vračari svojim vračanjem učiniše isto.

Ovo je čudno i besmisleno! Ako su već sve vode “pretvorene u krv”, kako onda “egipatski vračari učiniše isto”?

Ali i vračari učiniše tako svojim vračanjem, te žabe navališe na egipatsku zemlju.

Koje bedastoće, opet isto! Sve vrvi žabama, a egip. vračari opet “učiniše isto”!?

Svetogrdne žrtve
…odgovori Mojsije. “Žrtve koje mi prinosimo Jahvi, Bogu svome, za Egipćane su svetogrđe. Kad bismo, dakle, na njihove oči prinosili žrtve koje su Egipćanima svetogrdne, zar nas ne bi kamenovali? Zato moramo u pustinju tri dana hoda te prinijeti žrtvu Jahvi, Bogu svome, kako nam je zapovjedio.”

Kakva zbrka! Mojsije želi otići “tri dana hoda”. Očito je da žele pobjeći… Pa zašto onda to ne kaže otvoreno – nego ovako mulja – da trebaju otići samo “prinijeti žrtvu”. Pa kakva je to uopće žrtva, ako bi bila za Egipćane svetogrdna?

Zašto je faraon tvrda srca?
Razlikovat će Jahve stoku Izraelaca od stoke Egipćana, tako da ništa što pripada Izraelcima neće stradati.’” Jahve je odredio i vrijeme, rekavši: “Sutra će Jahve izvesti ovo u zemlji.” Sutradan Jahve tako i učini. Sva stoka Egipćana ugine, a od stoke Izraelaca nije uginulo ni jedno grlo. Faraon je istraživao i uvjerio se da od izraelske stoke nije uginulo ni jedno grlo. Ali je srce faraonovo ipak otvrdlo i nije pustio naroda.

Kako je ovo glupo i nerazumno. Tolike nesreće su doživjeli Egipćane, a faraon je i dalje otvrdnuo! Pa jeli on lud? I kako tom Jahvi nije dosadilo slati Mojsija faraonu da mu govori stalno jedno te isto? Valjda je uživao u tome kako nanosi nevolje Egipćanima….

Faraon posla po Mojsija i Arona pa im reče: “Ovaj put priznajem da sam kriv. Jahve ima pravo, a ja i moj narod krivo. Molite Jahvu da ustavi gromove i tuču, a ja ću vas pustiti da idete. Nećete više dugo ostati.”Otišavši od faraona, Mojsije iziđe iz grada i podigne ruke prema Jahvi. Prestane grmljavina i tuča, a ni kiša više nije padala na zemlju. Kad je faraon vidio da je prestala grmljavina, tuča i kiša, opet padne u grijeh: i on i njegovi službenici opet otvrdnu srcem. Otvrdnu srce faraonu i ne pusti on Izraelce, kako je Jahve i prorekao preko Mojsija.

Samo jedno mi pada na pamet: kakav je to Bog koji se toliko iživljava nad jednima narodom i ljudima!? I nikad mu dosta toga? Nije li jedan pravi Bog mogao sve napraviti puno jednostavnije – bez takve predstave i mučenja cijelog jednog naroda? Osim toga kako to da faraon „pada u grijeh“, kad mu to prema ovim riječima izaziva sam Bog koji mu „otvrdnu srce“!?

Ubijanje prvorođene djece
A onda Mojsije navijesti: “Ovako poručuje Jahve: ‘O ponoći proći ću Egiptom. Svaki će prvorođenac u egipatskoj zemlji umrijeti, od prvorođenca faraonova, koji bi imao sjediti na njegovu prijestolju, do prvorođenca ropkinje koja se nalazi uz mlinski kamen; a uginut će i sve prvine od stoke. U svoj će zemlji egipatskoj nastati veliki jauk, kakva nije bilo niti će kad poslije biti. Među Izraelcima ni pas neće zalajati na živo stvorenje: ni na čovjeka ni na životinju.’ Po tome ćete znati da Jahve luči Izraelca od Egipćanina.

Ovo je vrhunac zločina nad tim narodom! Genocid prvorođenaca! Strašno, što je sve taj bog spreman učiniti ljudima… Stvarno, kako onda ne vjerovati u njega!?

Čudni (krvavi) običaji i propisi
I kad dođete u zemlju koju će vam Jahve dati kako je obećao, vršite ovaj obred. Kad vas vaša djeca zapitaju: Što vam taj obred označuje? odgovorite im: Ovo je pashalna žrtva u čast Jahvi koji je prolazio mimo kuće Izraelaca kad je usmrćivao Egipćane, a naše kuće pošteđivao.”

Odvratan običaj – klati životinje i krvlju mazati štokove! Trebaju slaviti pokolj (genocid) Egipćana! Kakvi krvavi običaji!

I učiniše Izraelci kako im je Mojsije bio rekao: zatražiše od Egipćana srebrnine, i zlatnine, i odjeće. Jahve je učinio te Egipćani bijahu naklonjeni narodu pa davahu. Tako su Egipćane oplijenili.

Krasno! Čudi me da to nisu sakrili, nego ostavili u toj knjizi – njima na sramotu!

Jahve reče Mojsiju: “Meni posvetite svakoga prvorođenca! Prvenci materina krila kod Izraelaca, i od ljudi i od životinja, meni pripadaju!”

Kakvi glupi običaji!? Zašto bi njemu “pripadali” prvorođenci?? Pa svi su od Boga, svi mu pripadaju, sve je stvorio… Ali i iz ovoga se vidi da je to neki malo „niži bog“, u rangu ostalih bogova drugih naroda, s tom razlikom da je on više nasilan od drugih, koji se nisu bavili takvim stvarima. (poticanje ratova među narodima, ubijanje ljudi i sl.

“Stojte čvrsto pa ćete vidjeti što će vam Jahve učiniti da vas danas spasi: Egipćane koje danas vidite nikad više nećete vidjeti. Jahve će se boriti za vas. Budite mirni!”

…pogleda Jahve iz stupa od ognja i oblaka na egipatsku vojsku i u njoj stvori zbrku. Zakoči točkove njihovih kola da su se jedva naprijed micali. “Bježimo od Izraelaca!” – poviču Egipćani, “jer Jahve se za njih bori protiv Egipćana!” Tada će Jahve Mojsiju: “Pruži ruku nad more da se vode vrate na Egipćane, na njihova kola i konjanike.” Mojsije pruži ruku nad more i u cik zore more se vrati u svoje korito. Kako su Egipćani, bježeći, jurili prema moru, Jahve ih strmoglavi usred voda. Tako vode, slijevajući se natrag, potope kola, konjanike i svu vojsku faraonovu koja bijaše pošla u potjeru za Izraelcima – u more. I ne ostade od njih ni jedan jedini. A Izraelci išli suhim posred mora, vode im stale kao zid zdesna i slijeva. Tako Jahve u onaj dan izbavi Izraela iz šaka egipatskih, i vidje Izrael pomorene Egipćane na morskome žalu. Osvjedoči se Izrael i o silnoj moći koju Jahve pokaza nad Egipćanima. Narod se poboja Jahve i povjerova Jahvi i njegovu sluzi Mojsiju.

Ah, kako su to „veličanstvena djela božja!“ Sve Egipćane je podavio u moru. A koliko je Izaelcima dugo trebalo da “povjeruje Jahvi”!? I to sve iz straha! Vidi se da tu nisu čista posla… Ovo je čisto bila metoda zastrašivanja i terora cijelo vrijeme! Vidi se da je to sve bilo nekako inscenirano i namješteno, tj. stalno je bila prisutna sila i nasilje. Nije čudo da su se i sami Izraelci tome opirali i mrmljali – da je ovaj bog ‘malo neobičan’, kad tako nemilosrdno žari i pali i iživljava se nad Egipćanima. S pravom su se bojali da bi se mogao okrenuti i protiv njih – jer nije baš ulijevao povjerenje svojim okrutnim ponašanjem.

Tu im Jahve postavi zakon i pravo i tu ih stavi u kušnju. Zatim reče: “Budeš li zdušno slušao glas Jahve, Boga svoga, vršeći što je pravo u njegovim očima; budeš li pružao svoje uho njegovim zapovijedima i držao njegove zakone, nikakvih bolesti koje sam pustio na Egipćane na vas neću puštati. Jer ja sam Jahve koji dajem zdravlje.”

Slijepa poslušnost je neobično važna u toj “vjeri” čitavo vrijeme… jer ako ne – jao si ga tebi! Razum treba “objesiti o klin”…

Iz ovoga se lijepo može vidjeti da to nisu čista posla… Osim toga ako su to „sveti tekstovi“ i „Božja Riječ“, onda hvala lijepa na takvim ‘uzvišenim objavama’… U ono vrijeme prije cca. 3000 godina, ljudi su bili manje civilizirani, ali nasilje je uvijek samo nasilje!

Ne čudim se što je crkva u prošlosti zabranjivala čitanje tog “svetog pisma”, da se ljudi valjda ne bi sablažnjavali? Ovo su samo slučajni fragmenti koje sam izabrao, ali ima tu još gorih stvari. Čudno je, u svemu tome, kako ljudi to ne vide, nego to smatraju za “svete i nadahnute tekstove”, za “Božju Riječ!” Možda zbog virusa vjere o čemu sam već pisao, koji blokira razum i kaže, da kad je to do Boga, onda je sve dozvoljeno i moralno ispravno! Nema se što postavljati pitanja i sumnje, jer bi to bilo bogohulno! A Bog je kao što vidimo opasan i okrutan… pa onda, eto. Što mi tu možemo, nego prihvatiti ga takvog kakav je, jer mogao bi nas kazniti! Nego bolje šuti i trpi, nosi svoj križ i nadaj se da ćeš se spasiti.

Zaključak

Ili je ovo čista ‘mitologija’, nastala od ‘nadahuntih’ psihopata ili je bilo stvarno tako? Ali ako je bilo tako kako je zapisano, onda kako shvatiti takvog Boga? I kako ljudi mogu vjerovati u takvog Boga? Nije li to samo iz straha, a ne iz ljubavi, jer kako i zašto uopće ljubiti takvog Boga?

p.s. Volio bih malo komentara ovdje. Kako vidite i kako biste protumačili ove tekstove? Jeli to što Bog ovdje radi, u redu? Kako vjernici to mogu prihvaćati kao nešto normalno? Nije mi jasno. Može li se Boga opravdati ili to što je tu prikazano i zapisano?

KOMENTARI | sa mojblog.hr (4)

Kad jaganjci utihnu. Nešto je prestalo meketanje. Od sto glasa, glasa čuti nije. Čudno kako sada nema uvjeravanja da je Jahve velik i da je sve to njegova ljubav prema čovjeku. No, ionako već znamo da niti ostale priče nemaju čvsto tlo pod nogama, pa me ne čudi da se sada smišljaju protuargumenti, koji to nikada biti neće.
deelite, u 13. srpanj 2009 8:28:07

opasno opasno a bit će prilike da ga pitate sami za razloge
Anoniman (Neregistriran), u 15. srpanj 2009 10:24:35

Anonimče, ne samo da si anoniman, nego si i nejasan! Što ćemo imati prilike ‘pitati ga’… Koga, misliš Boga? Ako ti vjeruješ u takvog Boga, onda se zapitaj, jel uopće misliš dobro o njemu, ako vjeruješ da je takav i da je stvarno tako postupao s ljudima (kako piše u bibliji). I koja je svrha ovog komentara – možda da se zamislim – kako se usuđujem tako razmišljati… jer ‘strašno je pasti u ruke Boga živoga’, da, stvarno – možda zato imam noćne more… (he,he, šalim se) Zanimljivo da se nitko od vjernika nije javio da nam pojasni/obrazloži svoje vjerovanje ili objasni kako to da unatoč tome nema problema s vjerovanjem u takve ‘istine vjere’ i takvu ‘objavu’. Neki ljudi imaju stvarno čvrstu vjeru, pa ih ni takve stvari ne mogu pokolebati u vjeri – jako lijepo. Divim se vašoj vjeri 🙂
spectator, u 16. srpanj 2009 12:30:32

Oglasi

5 thoughts on “Analiza “svetih tekstova”

  1. Ima jedan mađioničarski par koji je u VB izveo sva Isusova čuda, od pretvaranja vode u vino, do hodanja po vodi. Njihova imena su Berry and Stuart a mislim da se taj serijal zvao nešto tipa biblijska čuda ili tako nešto.

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava / Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava / Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava / Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava / Izmijeni )

Spajanje na %s