Duhovnost koja transformira

Postoje razne vrste duhovnosti i spiritualnih učenja… Osnovna podjela tih učenja su na one religiozna i ona dublja, spiritualna, ezoterijska. Religiozni vjernici odbacuju ezoterično – okultna učenja prije svega zato jer ih ne razumiju i zato jer su takva učenja paušalno ‘osuđena’ od religijskih autoriteta, iz nekih, samo njima znanih razloga. Najvjerojatnije zato jer se takva učenja ne uklapaju u njihove dogme i poglede na dobro i zlo. Iako, objektivno gledano, u takvim učenjima nema ničeg što bi bilo ili izgledalo kao neko realno zlo. U takvim učenjima nema ničeg izopačenog, perverznog, bolesnog, ‘sotonskog’… Osim što u njima postoje temeljno drugačiji koncepti. Učenja religija zasnivaju se na vjeri u Boga, štovanju Boga, odnosu prema Bogu preko posrednika i onih koji su ‘ovlašteni’ za pojedinačna učenja, dogme – kako, zašto, na koji način vjerovati, štovati Boga, kako živjeti itd.

Duhovnost je širok pojam. Religije su uvjerene da samo one posjeduju ‘pravu duhovnost’ – dok su drugi koji se bave duhovnošću na jedan slobodan način, izvan okvira postojećih religija, kategorizirani kao šarlatani ili ‘lažni proroci’. Moglo bi se reći da u religijama uopće ne postoji duhovnost. To npr. židovski rabini javno priznaju i kažu da im Bog nikada nije ništa objavio o nečem onostranom, nego samo o zemaljskim stvarima i životu. Takva ‘duhovnost’ tiče se samo morala i etike, načina života, načina štovanja Boga – ali ne govori o nikakvim duhovnim tehnikama, ni mogućnostima spiritualnog razvoja.

Dok duhovnost o kojoj govorim teži prema transformaciji, promjeni, duhovnom razvoju i evoluciji. Zanimljivo je to što je takav pristup kod svih religija ‘zabranjen’! Gotovo sve klasične religije, osim eventulano hinduizma, su složne u tome da je bavljenje nekim mističnim stvarima upitno i sumnjivo. Sve one su gotovo jednoglasne u tome da je to ‘zabranjeno i opasno područje’… Da je čovjeku dano samo to da vjeruje u ‘višu silu’, podvrgava joj se, živi onako kako mu se propisuje i da ‘ne talasa’, tj. da ne odskače od prosjeka i većine koja to prihvaća, najčešće od malih nogu – jer su baš tako ciljano formirani. Oni koji se ‘drznu’ zanimati se takvim stvarima, upozorava ih se i plaši time da to nije u skladu s vjerom, da to nije dopušteno, odn. da je to ‘zlo’. Dok se ne iznose uopće argumentirani razlozi – zašto bi to bilo – zlo?

O čemu se radi uopće u duhovnosti? Mnogima je to potpuno strani teren. Mnogi ne mogu uopće definirati ni reći što je to uopće duhovnost? Kao što sam spomenuo – za vjernike duhovnost je u većini slučajeva molitva i neki kultni oblici štovanja ‘višeg Bića’. Međutim prava duhovnost, spiritualnost je nešto puno više. Tu se radi o tome da čovjek treba ‘raditi na sebi’, a to je često mukotrpni rad, koji zahtijeva potpunu predanost, ustrajnost u primjenjivanju određenih vježbi i tehnika. Da se treba probuditi, postati svjestan, oslobađati se ograničenosti u kojima živi kao i gledanja na svijet pod utjecajem ego-osjećaja. Da si neprestano treba postavljati pitanje na koje gotovo nitko ne zna odgovor: Tko sam ja? I kako neki kažu, baš u vezi tog pitanja: oni koji ne znaju odgovor – govore – a koji znaju – šute…

Postoji puno vrsta ezoterijskih učenja. Osnovna definicija ezoterije je ta da je ezoterija poniranje u unutrašnjost, otkrivanje unutrašnjeg svijeta. Dok je egzoterija ono što nude religije. To je ta osnovna podjela, koju sam već spomenuo… Smatra se da ezoterija vuče svoje korijene iz drevnog Egipta. Neki čak misle da suvremena i drevna učenja Istoka (hinduizam, yoga) zapravo isto potiču iz Egipta… U svim tim učenjima temeljna stvar je ozbiljan ‘rad na sebi.’ Kako ta učenja nisu za mase – koje bi ih mogle zloupotrijebiti – zbog toga su ona postala okultna (skrivena). Osim toga, ta učenja su uvijek bila progonjena i zatirana od nosioca vlasti, osobito u vrijeme srednjeg vijeka… A to je drugi razlog zašto su ta učenja okultna – skrivena… A ne zato – kako se inače smatra u narodu – da imaju veze sa zlom, Sotonom i demonima… Da je to neka vrsta sotonizma, štovanje vraga i sl. gluposti!

Magija i hermetizam su temelj svih okultnih disciplina. Magija isto nije ono što je isto rašireno mišljenje, zbog spomenutih predrasuda – neko čaranje, vračanje, ‘bajanje’ u cilju postizanja nekih osobnih moći i nanošenja zla nekome putem demonskih sila, prodaja duše za materijalno bogatstvo i moć nad drugima i slične fantazije. (ne kažem da toga nema – ali to nije izvorna i prava magija) Magija je zapravo stroga disciplina koja potječe negdje iz Sumera… Magi su u davna vremena bili neka vrsta ‘znanstvenika’ za duhovno područje, odnosno gnostici. (Gnoza znači znanje, a moglo bi se reći, nešto kao – duhovna znanost…) Magija se ,ukratko rečeno, zasniva na radu sa drevnih ‘četiri elemenata’ – vatra, voda, zemlja, zrak… Zatim na sposobnosti vizualizacije, vidovitosti… U modernoj magiji radi se na razvijanju tzv. ‘psi-moći’… (telekineza, levitacija, viđenje aure, bioenergija i sl.)

Magija i ezoterija općenito ne odbacuje i ne negira postojanje Boga, kao vrhovnog Bića. Međutim, ne zamišlja Boga kao Biće kojemu je potrebno ljudsko štovanje, klanjanje, poslušnost, kult, hram i sl. što je usko vezano za religijska vjerovanja. Pogotovo ne prihvaća potrebu posrednika između Boga i ljudi…  Gotovo na sličan način kao i religije smatra da duša potječe od Boga, s tom razlikom da je duša jednostavno dio Boga i duhovni dio čovjeka koji mu se vraća… Ezoterijska učenja naglašavaju ‘rad na sebi’, na otkrivanju unutarnjeg svijeta i potencijala koje čovjek nosi u sebi – uglavnom potpuno nesvjesno!  Ezoterija općenito ‘vjeruje’ u duhovne entitete… Ne u smislu neke pučke vjere, nego u smislu toga da se susreće s tim entitetima koje dijeli na dobre i zle. Odnosno one koji su nakloni čovjeku i njegovom razvoju, te oni koji mogu djelovati štetno i destruktivno na njega. To je zapravo svijet astrala koji ezoterija dobro poznaje, kao područje svoga rada… To su tzv. ‘demoni’ (lat. daemon ili daimon), koji su u izvornom, grčkom značenju zapravo dobronamjerna bića između smrtnika i bogova (niži bogovi). U Indiji ih nazivaju ‘deve’, koje smatraju polubogovima. No, kao što na Zemlji postoje dobri i zli ljudi – može se to pripisati i tim entitetima. Da su neki od njih dobronamjerni, a neki zlonamjerni… I, kako se meni osobno čini, baš ‘u tom grmu leži zec’! Tj. neki od tih daemona su se ‘objavili ljudima’ i predstavili kao ‘jedini Bog’ u kojeg treba vjerovati – tražeći kult, obred, žrtvu, štovanje itd. Iz te pretpostavke mogu se i objasniti različite religije u svijetu. U svakoj od religija objavili su se neki ‘bogovi’ koji su potakli i nadahnuli različite kultove i vjerovanja…

Bog kao Apslut je nešto drugo. On je prije svega Izvor svih oblika života i postojanja. On nema oblik, formu, lokaciju na kojoj prebiva itd. On je nešto kao duhovni potencijal koji ima moć kreacije. Suvremena metafizika uči da postoje različiti nivoi postojanja, dimenzije, odn. vibracije. Sve što postoji sastoji se od energije koja funkcionira na različitim vibracijama (frekvencijama). Današnja kvantna fizika otkrila je tu tajnu i na određeni način empirijski dokazala da materija zapravo uopće ne postoji! Sve što vidimo sastoji se od atoma koji titraju na visokim frekvencijama. 99,99999 % atoma sastoji se od praznine. Čestice od kojih se sastoje atomi isto nemaju neki postojani i fizički oblik… Ezoterija je na neki način davno prije dokazala da je svijet duhovan, odn. kako oni kažu ima mentalni karakter… (to su postulati još davnog hermetizma)

U ovom postu nemam namjeru govoriti o ezoterijskim učenjima magije, hermetizma, kabale, teozofije i mnogih drugih ezoterijskih škola. To mi nije cilj, a niti sam s tim dovoljno upoznat. Htio sam samo pokazati i razotkriti da se u tome ne krije nikakvo zlo – za što ih se inače optužuje ili smatra da je to nešto mračno, zlo i negativno. Zapravo na tom području, kao i na svim drugim područjima, sve ovisi o čovjeku. Daleko od toga da se ta učenja ne mogu zloupotrebljavati i koristiti u cilju vlastite moći i manipulacije drugima. To se može pretpostavljati… Ali da su sama po sebi ta učenja negativna – to jednostavno nije istina! Dapače, ona mogu voditi prema duhovnoj trasformaciji, evoluciji, samospoznaji, prosvjetljenju itd. Ako netko ta učenja koristi u cilju potenciranja vlastitog ega i osobnih moći – u tom smislu ona mogu biti negativna. Sve ovisi zapravo o stupnju ljudske svijesti… Zato su ta učenja okultna (skrivena), iako je literatura o tome danas lako dostupna u bibliotekama, kao i na Internetu.

Usput bih nadodao nešto o tzv. ‘New Age’ učenju. Zaključio bih da New Age nije ništa drugo nego ezoterija koja se prodaje širokim masama koje zapravo ne žele raditi na sebi, koje nisu dovoljno svjesne, i koja su često svjesno ili nesvjesno iskrivljena, na granici fantazije i religije. Dakle, ukratko rečeno – ništa ozbiljno. I tu opet sve ovisi o stupnju svijesti. Neki misle da su namjerno širena i popularizirana, ali u iskrivljenom obliku, da zapravo ne mogu pomoći ljudima u spomenutoj duhovnoj transformaciji. Baš slično religijama koje su dane ljudima u cilju utjehe, manipulacije i zavaravanja. Ali da se to shvati i razotkrije, potrebno je imati određeno znanje i svijest.

Nirvana

Ovih dana čitao sam knjigu Maha Yoga, (K. Lakshmana Sarma, autor, učenik Sri Ramane Maharshija) i došao do zanimljivog učenja advaita (ne-dvojnost)… Posebno bih se osvrnuo na uvriježeno mišljenje o npr. budizmu koje je vrlo blisko ovom učenju. Tako postoji  uvjerenje da budisti naučavaju nirvanu kao ugasnuće, nestanak, ništavilo i sl. Nakon mnogobrojnih inkarnacija, onaj tko postigne prosvijetljenje, više se ne reinkarnira i postiže potpuno oslobođenje, tako da više jednostavno ne postoji u ljudskom obliku, ni u bilo kojem obliku, a to je protumačeno kao ništavilo. I zato je ovo učenje pogrešno shvaćeno, od nekih koji misle da je Budda učio o težnji za postizanje nirvane kao stanja nepostojanja… jer je prema njemu u ovom životu sve samo trpljenje, od rođenja do smrti. Međutim, advaiti zapravo uče nešto drugo. Oni kažu da je pojavni svijet samo – Maya, iluzija koju tvori um. Tvrde da postoji samo Sopstvo (ne znam kako bih ovo ‘preveo’ na hrvatski?) koje je punina, savršeno, neizrecivo… Ovaj život je posljedica želje (uma) da se izrazi kroz oblik, tijelo, ego, individualnost.

Kažu da je sav svijet samo privid, san, zapravo mi i ne postojimo… Govore o umu i tijelu, na kojem počiva ego. Problem je u krivom poistovjećivanju s tijelom i time da smo uvjereni da postojimo kao tijelo, duša, um itd. Sebe doživljavamo prvenstveno kao tijelo i kao um (psiha, duša). Na taj način Sopstvo se ograničava… Oni tvrde da su to sve nadišli, time što su se preispitivali, radili na sebi, meditirali… postavljali si pitanje: tko sam ja? I došli do odgovora da ‘ja jesam’, postojim, neovisno o svome tijelu… Odbacili su ego i stekli uvjerenje, odn. iskustvo, kako kažu da su oni to Sopstvo (Biće). Mi to na ljudski, relativni, ograničeni način ne možemo umom ‘shvatiti’ o čemu se tu radi i o čemu oni govore. Sve što vidimo i doživljavamo, kako sebe, tako i druge je izmišljotina uma koji se je poistovjetio s tijelom i tako postao ‘ego’, odvojena individua koja si je umislila da ima vlastito postojanje, neovisno o Sopstvu. Prema tom učenju ego je ono za što Isus kaže za Sotonu, otac laži…

Uspoređuju to sa slikom užeta koje se doživljava kao zmija. Stvar je samo percepcije. Zmije nema, nego umjesto konopca vidimo zmiju. Tom usporedbom hoće reći da svijet ne postoji, nego postoji samo Sopstvo, ali mi ga doživljavamo kao svijet i zato ga ne vidimo. Buđenje bi se stoga zasnivalo na jednostavnoj promjeni percepcije. Mi smo zapravo samo ono što smo kao zasebna individua u ovom životu izgradili. Tako imamo neki oblik, spol, ime, titulu, zvanje, ulogu… Djelomično smo to sami izgradili, jer smo htjeli postati nešto ili netko… a djelomično smo to naslijedili kroz gene roditelja, odgoj, okolinu i okolnosti života. Nadalje tvrde da ne postoji ni prostor, ni vrijeme… Da se sve odvija u jednom trenutku (vječno sada?) Dakle, po njima baš sve je iluzija i kreacija uma… Oni kažu da postoji jedan kriterij, po kojem oni prosuđuju i kažu da ono što ima postojanje je nepromjenljivo, vječno, a ono što nema postojanje je prolazno. Danas je, sutra nije. Takve stvari, bića su nestvarni, jer nemaju trajno postojanje. Ovo je zapravo slično s nekim drugim mišljenjima, s kojima sam se susreo, koji kažu da Bog jedni postoji, a sav svijet, ljudi i bića su samo san Boga… U jednom se slažem s advaitima, da Bog ne može postojati kao osoba. On je zapravo Sopstvo o kojem govore, koje jedino postoji i nije osoba, zato jer nije ni jedno od bića koja postoje. Ono ne može imati formu, kako fizičku, tako ni mentalnu. Ono je jednostavno sveukupnost života, postojanja itd. To je učenje ne-dvojnosti. Ne postoje objekti… Bog – svijet, Bog – duša itd. nego postoji samo Sopstvo, a sve ostalo je iluzija.

Koliko god bilo teško i nepojmljivo ovo učenje, čini se da tu ima nešto, jer se ponekad čini da ništa nema smisla! Što god čovjek postigao u životu – proći će, propast će. Svi se natječu u tome da budu iznad drugih, ‘da nešto postignu’, izgrade, stvore. Sve je stvar ega i borbe. Međutim, što postižu? Što god postigli, pa i najveći, opet to je prolazno i zapravo gotovo nevažno. Koga je danas briga i za one najveće? Njihova djela su ostala, ali oni sami su postali nebitni, jer ih više nema ovdje… Dolazimo do apsurda, da ništa nema smisla, ako se zagrebe malo dublje u pitanje smisla života. O tome su pisali egzistencijalisti u svojim djelima, o tom apsurdu postojanja, koje se čini besmisleno i bezvrijedno. Sve je neka vrsta privida. Privid da postojimo, djelujemo, nešto postižemo itd. Sve je zapravo kao san… Jer i u snu nam se čini da je to što sanjamo ‘kao’ stvarnost, iako, kad se probudimo shvatimo da je to bio ‘samo san’. Na taj način kažu da ćemo se jednog dana probuditi i shvatiti da je ovaj život bio jedna vrsta sna…

Sve to bila bi jedna velika besmislica, najveća iluzija i glupost – kad bi netko to samo tako učio – kao neku vrstu filozofije i pogleda na svijet. Međutim, tu se radi o Mudracima koji svojim iskustvom, učenjem i tumačenjem dokazuju to stanje. Mnogi, koji su bili u njihovoj blizini su svjedočili o doživljaju nečeg posebnog u njihovoj prisutnosti. Tako je zanimljivo i iskustvo i svjedočenje jednog okultiste, Sadhu Mouni’a koji se je 25 godina bavio okultnim stvarima, učenjem i praksom – ali u prisustvu baš spomenutog Sri Maharshi Ramane je shvatio je da okultizam nije ispravan put, u usporedbi s ovim učenjem. Rekao je da se tu radi samo o vježbama koje treba mukotrpno provoditi da bi se jedva nešto malo postiglo… Shvatio je da ono što se postiže okultnim tehnikama i vježbama bilo bi u svjetlu ovog učenja advaita samo ‘rad na egu’, tj. jačanju ega, umjesto njegove ‘smrti’, da bi se postiglo stvarno i potpuno oslobođenje. U svjetlu ovog učenja može se bolje razumjeti i Kristovo učenje, kada kaže: Kraljevstvo Božje je u vama… ili kada kaže da se treba odreći svega, sebe (ega) ili kad kaže ja i Otac smo Jedno (Sopstvo)… I za kraj citat iz knjige Sadhu Mouni’a – U danima velikoga mira:

“Sve različitosti ljudskih aktivnosti u ovom podneblju imaju svoj izvor u personalnosti odnosno u egu. Mi znamo da su i počinilac i djelo podjednako iluzorni i da nemaju stvarnog postojanja osim tokom šezdesetak godina prolaznog života koji vodimo u ovom fizičkom tijelu. Kad shvatimo ovu činjenicu, onda vidimo svu nestvarnost našeg djelovanja i naših dostignuća na fizičkom planu koje su u temelju naše personalnosti. Čovjek koji se odriče svoje personalnosti u ime stvarnog, prestaje biti rob svojih iluzija, i više ne vjeruje u njihovu korisnost, isto kao što ne može tvrditi da njegova sjena može postojati neovisno od njegovog fizičkog tijela. “Vanitas Vanitatum et Omnia Vanitas.” Ispraznost nad ispraznostima – sve je ispraznost. Ovo je citat iz Knjige propovjednika i jednog od nadahnutih isposnika krišćanstva, i autora veličanstvene knjige “Nasljedovanje Krista”. To je još jedan dokaz da “Svi putevi vode u Rim”, ili drugim riječima, da na duhovnom području svi napori da se nađe Istina, bez obzira na vjeroispovijest, vode istom konačnom postignuću. Kada sam, prije otprilike pet godina, prvi put otkrio Maharshijeva učenja, bio sam iznenađen njihovom sličnošću sa onima kod Tomasa a Kempisa, koji su mi toliko godina bili poznati. Tu, u prisustvu Svjetlosti u vidljivom obliku, čovjek razumije još jasnije jedinstvo koje leži u osnovi učenja svih duhovnih Učitelja čovječanstva. Običan čovjek je taj koji je zakopao, u grobnicu dogmi i privremenih zapovijedi, živu, duhovnu istinu Njihovih učenja. Vjerovanje u “superiornost” neke religije ne postoji za onog tko sjedi kraj stopala istinskog Učitelja Mudrosti. I Maharshi govori o “konačnoj Istini”, međutim, ona nadilazi sve vjeroispovijesti i samo je rijetki mogu dostići.”

Robovi matrix-a

Vidim da ‘kaskam’ za onima koji se bave ‘razotkrivanjem’ u puno većem obimu. To su neki novi blogovi i stranice koje sam nedavno otkrio. Npr. http://www.razotkrivanje.net (netko me je to kopirao?) i http://www.skriveno.com i mnoge druge. (stavit ću ih u linkove)
Više i nema smisla da se natječem s njima… i kao što sam već istakao, o toj temi na Internetu postoji masa sadržaja i tekstova! Mnogi su naivni misleći da su to sve neki fanatici i paranoici koji svugdje vide zavjere i sl. Ali ljudi moji, koliko puta moram ponavljati da nije tako!? Zavjere postoje i to na veliku skalu! Oni koji to ne vide su ‘slijepi’! EU, haški sud, Bin Laden, Codex alimentarius (stupio na snagu!), bankarski sustav, farmaceutska i prehrambena industrija, globalizacija, NWO, NATO itd. Sve se to odvija pred našim očima, a ljudi su i dalje uvjereni da je to samo stvar moći, prestiža i sl.
Pa eto, preporučujem da čitate ove i slične stranice, te pokušate ući u bit ovoga! Nije to jednostavno, ali je intrigantno i nadasve sudbonosno za budućnost svijeta i svih nas, naravno. Daleko bolje je, uvjeren sam baviti se ovim stvarima, nego tv-sapunicama i ‘medijskom prašinom’. Gdje je bolje ‘gubiti vrijeme’? Za tv-om ili za Internetom u potrazi za ovako informantivnim i dragocjenim stvarima, odlučite sami…

Malo sam u dilemi – o čemu da pišem na ovom blogu? Znači, o zavjerama ima već prilično materijala i što ja tu uopće mogu novo napisati i relevantno!? Postoje ‘insideri’ koji puno više mogu reći o tome… Protiv kršćanstva i religija više ne želim pisati, jer bolje je da ljudi žive u takvoj, ‘staroj dobroj zabludi’, nego da prihvaćaju ono što im nude današnji mediji (konzumerizam, zatupljivanje putem tv-programa tipa big brother i sl., hrpa fimova bez nekog dubljeg sadržaja i sl.). Pa zaključujem da im je stvarno bolje moliti krunicu, nego da prihvaćaju ovakve sadržaje… U slučaju da ne znaju što bi sa sobom… Čak i omrznuti hinduizam (mislim kršćanima) kaže da je ovo doba kali yuge, što znači mračno doba materijalizma…

Inače ja osobno bih preporučio svakome neke više duhovne sadržaje, ali nikako neke vjersko-dogmatske, kao nešto od Razingera i sl. Čak i katolici imaju jako dobre autore, koje su na žalost proglasili hereticima i sl. (npr. Meister Eckhart, De Mello i sl.) Npr. jedna odlična knjigu od De Mella je Svjesnost…
Mislim da čovjek treba otkriti svoje potencijale i mogućnosti i tako se izvući iz ralja manipulatora i onih koji nas žele učiniti nekakvim pijunima koji će živjeti ‘ispranog mozga’, kao roboti. Treba shvatiti da mi nismo bića sastavljena od tijela, uma i emocija, te da nas čula zavaravaju i pružaju nam lažnu sliku stvarnosti. To je onaj matrix u kojem živimo i mislimo da je to sve, na osnovu onoga što vidimo, čujemo, mirišemo, kušamo, osjećamo! Ne, to je varka i zamka da tako funkcioniramo i borimo se između sebe za nekakav prestiž i za puko preživljavanje! U svemu tome veliku ulogu igra strah. Jer ljudi žive u neprestanom strahu od toga da izgube posao, da ih drugi ne odbace – ako bi bili drugačiji, od budućnosti, od promjena, od bolesti, od smrti itd. Zbog tog straha prihvaćaju manipulacije, pritiske, ucjene, odluke drugih itd. E sad, kako se osloboditi tog matrixa – to nije baš tako jednostavno. Zato je potrebno najprije nešto pročitati o tome, naučiti nešto o mehanizmima koji nama upravljaju, postati svjesni tih mehanizama i ‘raditi na sebi’, najprije u cilju da upoznamo sebe, otkrijemo razne zamke i iluzije. Zapravo to uopće nije nešto tako jednostavno i lako kako to nudi npr. New Age – filozofija i literatura. U tome je zapravo glavna razlika između ‘New Age helpself literature’ i nečeg možda na prvi pogled sličnog, ali ipak dubljeg i značajnijeg. Postoje npr. ozbiljni autori koji su cijeli život posvetili proučavanju duhovnosti. Mogli bi to nazvati nekom alternativnom duhovnošću, ali nikako onim što se inače odmah proglašava New Age-om! Tu je možda tanka granica, ali ipak postoji značajna razlika između toga. To su npr. Ken Wilber, Armin Risi, Gurdjijev i sl. Naveo bih tu još neke sa Istoka, ali za većinu zapadnjaka oni automatski djeluju nekako strano i neprihvatljivo (zapravo to su samo predrasude, ali eto). Zapravo ne želim nikog posebno isticati, jer se ne radi o tome da bi trebali postati sljedbenici nekog učenja i sl. Svi navedeni i mnogi drugi dali su svoj doprinos na tom području. Oni su možda imali neka iskustva, ali radi se o tome da svatko treba postići svoje osobno iskustvo, inače će ostati samo na razini teorije i priče. Mnogi ‘duhovnjaci’ koji se nisu uklopili ni u jedan postojeći duhovni sistem, ostali su samo ‘teoretičari’, ukoliko se nisu upustili u ozbiljan rad na sebi, što je preduvjet da se nešto konkretno postigne.

Što bi uopće trebalo postići? Mogli bi se neki zapitati… I stvarno teško je na to dati neki konkretan odgovor, ukoliko se ne barata pojmovima s tog područja. Cilj je zapravo nedostižan za većinu ljudi koji su ‘robovi matrixa’, da se tako izrazim. U ovozemaljskoj dimenziji i pojmovima teško je uopće objasniti u čemu je problem… Problem je u tome što smo zarobljeni u uskom području realiteta koji nam se čini da je ‘sve što postoji’! Znači, potrebno je proširiti razinu svijesti, izvan onoga što možemo dostići sa svojih 5 čula. Potrebno je ‘probuditi se’ iz sna u kojem živimo, kao što bi to rekao npr. Gurdjijev… U svakom slučaju potreban je ogroman rad, volja i napor da se tu nešto postigne i zato sve ‘ostaje u zraku’. Zato mnogi postaju frustrirani i ogorčeni na sve vrste duhovnosti, ukoliko nisu ništa uspjeli postići… pa sve trpaju u isti koš i kažu da su to sve iluzije i priče. I da tu nema ničeg. Mnogi onda postaju ogorčeni ateisti i kažu da je to sve prodavanje magle, zavaravanje i opet samo nečija manipulacija…

Podizanje ‘Kundalini’

Susreo sam se s mišljenjem da je kundalini ‘okultna energija’, kao i bavljenje chakrama, bilo kakvom energijom itd. Dakle, ljudi općenito misle da je to nešto loše, opasno i štetno, demonsko itd. Čak i kršćanski kritičari priznaju da to postoji… ali pripisuju tu energiju demonima i sl. negativnim bićima, jer kažu da Bog to ne daje ljudima, nego samo neku ‘nevidljivu’ (iluzornu?) milost… dok, prema njihovom shvaćanju demoni daju moći, da bi na kraju ljude odveli u pakao…

Moram priznati da dok sam bio vjernik, mi je to bilo uvjerljivo tumačenje i mislio sam da je to tako nekako. Pa sam se klonio toga i zapravo nisam bio previše za to zainteresiran, jer sam mislio da mi tako nešto nije potrebno. Čuo sam tu i tamo za to, ali mi je sve to bilo sumnjivo… Međutim, kako sam raskrstio s vjerom, počeo sam čitati takve stvari i shvatio da tu ima nešto! Da su to ozbiljne stvari i nadasve vrijedne bližeg ‘proučavanja’. Do danas sam ostao na teorijskom području i nisam ništa od toga osobno isprobao u praksi… Nije to baš ni jednostavno, a ni za svakoga, jer postoje svakako opasnosti od ove moćne energije koja je zapravo u nama. Tumači se da je ta energija uspavana (kunda) i treba raditi na podizanju (buđenju) te energije i usmjeravanju je prema višim centrima… Neki kažu da ta energija jednostavno uvećava (pojačava) ono što je u nama. Ako je u nama strah, mržnja i sl. negativne emocije – u tom slučaju one će se samo uvećati do neslućenih razmjera, kao i obrnuto, ako imamo pozitivne emocije… Prema tome, ako se je netko time bavio i doživo nešto strašno – eto odgovora – zašto je tako. Ali postoje i oni koji su doživjeli to na veoma pozitivan način, kao novo rađanje, uz osjećaj blaženstva i sl.

Nedavno sam čitao knjigu o tome od Oshoa, u kojoj je riječ o tome. Fasciniralo me je kako je to moćna stvar. Između ostalog kaže da je to tako moćno i “opasno” da zapravo dovodi do smrti! Međutim ta smrt nije ništa strašno… To je samo smrt čovjeka (ega), da bi se on preobrazio u novo biće. Kroz ovu smrt događa se novo rađanje, transformacija i totalno novo biće! Uspoređuje to sa preobrazbom jajeta u pile… Jaje se mora razbiti, uništiti! Ili sjemena u stablo! Zrno mora umrijeti! Ili prvim letom ptice. Mala ptica koja nikad nije letjela “uvjerena je” da to ne može! Međutim, kad tad poleti i onda tek “shvati” da je ptica… Kaže tako je i s čovjekom koji je uvjeren da ne može neke stvari koje ga potpuno nadilaze…

Čitajući o tome shvatio sam da je to isto Isus govorio svojim učenicima!!! Međutim, ono što je do nas došlo, totalno je iskrivljeno… (umiranje radi umiranja, trpljenje radi trpljenja… da bi se tek tamo negdje daleko, nakon smrti došlo do uskrsnuća)

Evo jednog teksta koji govori o tome:

Mjesto gdje se susreće energija života je u blizini središta seksualnosti i izgleda kao ‘kunda’, spremište za vodu. Ova energija zove se kundalini, jer sliči na mali rezervoar vode. Tako se zove jer liči na malu, smotanu zmiju koja spava. Ako ste vidjeli zmiju kad spava, spiralno sklupčana, s glavom na vrhu. Kad probudiš zmiju, glava joj se podiže, klupko se odmota, te ona razvije svoje tijelo i podigne glavu.

Ta probuđena energija se naziva Kundalini zato jer se nalazi točno u centru seksualnosti, gdje se nalazi ‘kunda’ izgledom nalik sjemenu. Imajte na umu da užitak koji primamo iz seksualnog čina nije stvarno zadovoljstvo zbog samog seksa, nego zbog vibracije životne energije smještene u ‘kunda’. Uspavana zmija je time samo blago pobuđena, a mi seksualno zadovoljstvo doživljavamo kao najveći mogući užitak. Ni malo nismo svjesni toga što bismo doživjeli, da je probuđena cijela zmija i da je njezina glava, nakon prolaska kroz sve razine psihe, dostigla do određenog područja u mozgu…

Svi smo u prvoj fazi života. Postoje i druge etape koje dovode do Vrhovnog Jastva. Udaljenost sto pedeset do sto osamdeset centimetra u našoj unutrašnjosti je na neki način vrlo velika. To je udaljenost između prirode i Boga, materije i duha, sna i buđenja, smrti i eliksira života. Ova udaljenost je tako velika i mala, ali imamo priliku nastaviti do naše unutrašnjosti. Buđenje uspavane energije u nama je opasno kao probuđena zmija. Ustvari, buđenje zmije ne treba biti opasno, posebno stoga što devedeset sedam posto svih vrsta zmija nisu otrovne. A ako netko umre od ugriza neotrovne zmije, neće umrijeti od ugriza, nego od toga jer su vjerovali da je u tijelo dospio otrov. Devedeset i sedam posto zmija ne mogu ubiti nikoga, iako mnogi ljudi umiru od njihova ugriza. Štoviše, ni buđenje otrovnice ne mora biti opasno, jer najviše što može lišiti te tijela. Ali buđenje ‘kundalini shakti’, snaga o kojoj govorim, je “opasna”. Ništa nije opasnije. U čemu je opasnost? To je neka vrsta smrti. Kad se probudi energija u tvojoj unutrašnjosti, umre ono što ste bili prije nje buđenja, rađa se u tebi potpuno novi čovjek, čovjek koji nikad ne bijaše. To je opasnost koja sprječava ljude da ne postanu duhovne osobe. To je isti strah od smrti, kao strah koji čini da sjeme ostaje samo sjeme. Za sjeme je najveća opasnost da padne na zemlju, primi gnojivo i vodu i umre. Najveća opasnost za jaje je da ljuska pukne i ptica poleti iz njega prema nebu. Jaje mora umrijeti, mi smo također u početnoj fazi nečeg što tek treba nastupiti. Za nas trenutno, jaje je sve. Čvrsto ga se držimo. Kada se Šakti počinje u tebi podizati, ti nestaješ. Ništa te ne može spasiti. U tom strahu se nešto dogodi, što Kabir tako lijepo opisuje: „Tko zaroni duboko, nalazi. Ali ja, glupan, sam išao u potragu sjedeći na obali rijeke. Netko ga je upitao zašto je sjedio? Kabir je odgovorio: “Tko ide u potragu, zaroni duboko u vodu i nalazi, a ja, glupan, sam sjedio na obali rijeke, jer sam se bojao da ću se utopiti.” Oni koji su tražili, išli su u duboke vode. Ono što je potrebno je spremnost na utapanje, iskustvo uništenja.

Ukratko, moramo biti spremni umrijeti. Tko se boji utopiti, naravno, spasit će se, ali će ostati jaje, a ne ptica koja leti po nebeskom svodu. Tko se boji utopiti je naravno, sačuvan, ali će ostati sjeme, a ne drvo u čijoj sjeni se tisuće ljudi mogu odmarati. Je li vrijedno živjeti kao sjeme? Ni smrt nije gora nego život sjemena. Dakle tvrdim da je to velika opasnost: mi smo nešto drugo danas nego jučer. Kada je energija stimulirana, mi se potpuno transformiramo. Novi centri će se probuditi, postat će novi čovjek, doživjet ćemo nešto novo, sve će biti novo. Ako želiš biti spreman prihvatiti nešto novo, moraš imati hrabrosti napustiti staro. No, staro nas tako jako ograničava i zarobljava, tako da se ta energija ne budi. Putovanje prema božanskom je zapravo putovanje prema nedostatku osjećaja sigurnosti. Ljepota živog cvijeta je u odsutnosti osjećaja sigurnosti. Ovo nije igra s malom stavkom. Tko najviše rizikuje, dobiva najviše. Mali dio zadržane energije će učiniti da promašite cilj, jer ni jedno sjeme, koje makar dio svog postojanja želi zadržati, ne može se nadati da će postati stablo. Ako sjeme umre, umire u potpunosti. I ako preživi, živi totalno. Djelomična smrt ne postoji. Ako ne uspijete staviti na kocku sve što imate, vaš napor će biti uzaludan. Vrlo često mala ušteda u uzrokuje gubitak svega.

Osho: Kundalini, praksa unutrašnjeg ognja

Novosti na duhovnoj sceni 2

Zapravo, naslov je možda malo ne adekvatan, jer to nisu neke velike novosti. Sve to postoji već više desetaka godina. Ali je ipak za nekog to novo, a svakako je novo u odnosu na ono što je bilo prije 2000 godina, pa do danas… A to su uglavnom bile službene religije, jer su ostala učenja bila marginalizirana i potisnuta (zabranjena). I još jedna napomena: ovo je samo (ultra) kratki pregled nekih aspekata ‘nove duhovnosti’ i pojava koje su karakteristične za sadašnje vrijeme.

Tu postoje razne koncepcije. Neki smatraju da treba ‘raditi na sebi’ u smislu saznanja, spoznaje i da se time može postići veća ‘svjesnost’ i ‘budnost’. Da je važno ZNATI sve to – cijelu pozadinu svega oko nas, manipulacije, tko stoji iza toga i zašto. Proučavati, usvajati informacije i samim time biti svjesniji svega što se zbiva. Ne biti u ignoranciji i neznanju, kao što su to mnogi koji uopće ni ne slute što se događa iza scene svjetskih zbivanja itd. Tako da možemo biti svjesni onoga što nam se događa, te da tim putem možemo izbjeći neku moguću lošu sudbinu koja nam se sprema od onih koji su nas ‘porobili’. Dakle, oni preferiraju čisto ZNANJE o svemu i smatraju da ako znaju, da je to dovoljno, da se mogu obraniti od svih manipulacija i onoga što se poduzima u cilju sužavanja i oduzimanja slobode ljudima putem NWO. Pozivaju se na ZAKON koji navodno vlada u Svemiru, a koji kaže da se MORA poštivati slobodna volja svakog pojedinca. Ništa se ne može činiti na silu! Ukoliko se nešto čini na silu, slijedi karmička kazna, koje su svjesni i oni koji manipuliraju ljudima i zato manipuliraju, da bi naveli ljude da slobodno i poslušno pristanu na sve što im se servira. Iako to naravno ne moraju – ali ukoliko se daju prevariti i misle da moraju biti poslušni – onda im se može na taj način, malo po malo, oduzeti sva sloboda itd. Oni koji zastupaju ovo mišljenje baziraju se na porukama ‘Kasiopejaca’ preko Laure Knight Jedrzczyk. O tome govori knjiga o (kozmičkom) Valu, koji navodno dolazi… Taj Val utjecat će na promjenu sveukupnog čovječanstva u prijelazu iz 3D u 4D (četvrtu dimenziju). Međutim, oni ljudi koji nisu dovoljno spremni ostat će u 3D, a jedan mali dio prijeći će u 4D. Kažu da se to događa svakih 26.000 godina (otprilike, tako mi se čini). To je samo ukratko o tome. Opširnije možete čitati o tome na stranicama http://www.galaksija.com
Te poruke stižu od ‘Kasiopejaca’ od bića iz 6D koji su OPD orijentacije. Naši manipulatori djeluju iz 4D i oni su OPS, a to znači da žele vlast, kontrolu, hijerarhiju itd. Koga zanima može se s tim upoznati detaljnije na spomenutim stranicama…

Drugi misle da se mogu oduprijeti samo ‘radom na sebi’. Oni kažu da to znanje nije važno ili da je beznačajno… Nego da treba raditi vježbe, putem kojih se mogu razvijati i napredovati. Tu ideju zastupa Steuart Swerdlow koji je radio na Montalk projektu i koji se je okrenuo protiv onih koji su ga koristili u ‘programiranju’ ljudi. Pa sada radi na ‘deprogramiranju’ i daje upute i vježbe kako se mogu slomiti, odn. neutralizirati ti programi. Inače se smatra da to postoji, ova manipulacija ljudima putem programiranja ili izlaganja frekvencijama putem kojih se djeluje na ljudski um! (HAARP i ELF) O tome ću napisati cijeli tekst nekom drugom prilikom…
Ova skupina, možemo tako reći, predvođena S. Swerdlowom smatra da treba raditi te vježbe, putem vizualizacije, radom sa čakrama i tzv. hyperspace tehnikom. O tome opširnije na http://www.superzona.forum.com

Iako su obje skupine prilično osviještene o cijelom problemu, ipak međusobno nisu istomišljenici, jer se međusobno optužuju, pa ovi prvi kažu da je Swerdlow njihov igrač i svojim vježbama programira ljude, dok ovi tvrde obrnuto, da su poruke Kasiopejaca zapravo manipulacija. Ja sam nemam jasan stav o ovome, ali koga to zanima, može vidjeti o čemu se radi, na spomenutim stranicama ili na njihovim forumima.

Ima tu još toga. Treba ići u širinu da bi se neke stvari shvatile. Npr. treba malo proučiti alternativnu povijest. Jer, navodno mi znamo samo za sumersku civilizaciju, koja naglo nastaje… i od nje se računa početak civilizacije uopće. Međutim, alternativni povjesničari i oni koji su ti proučavali kažu da je to samo početak naše suvremene civilizacije. A da je sličnih našoj civilizaciji bilo i prije (npr. Atlantida, Lemurija, Mu), pa su bile uništene. Neki idu i dalje i kažu da su postojale civilizacije i daleko ranije (prije 300.000 i više godina), a neke od njih su zatrpane pod ledom Arktika…

Postoji i fenomen NLO-a, otmice ljudi od strane vanzemaljaca itd. Ima ljudi koji su to proučavali i proučavaju na višoj (stručnoj) razini. To su uglavnom zanesenjaci, jer službena znanost negira takve pojave i time se ne bavi, bar ne službeno. O tim stvarima se ne govori u javnosti niti u medijima. Ako se negdje spomene, obično sarkastično, da je tamo netko nešto vidio ili doživio… no ozbiljno to nitko javno ne potvrđuje. A potvrda o tome ipak ima, mnoštva ljudi koji su vidjeli NLO-e, a neki od njih čak stupili s njima u vezu ili su bili oteti, pa vraćeni, nakon ‘proučavanja’. Mnogi se ne sjećaju detalja, jer kažu da im jednostavno mogu obrisati pamćenje…

New Age

Prethodno spomenute dvije skupine su najradikalnije u ‘borbi’ protiv manipulatora i radu na sebi, svatko na svoj način. Jedni i drugi slažu se u tome da je New Age nova religija koja se želi uvesti i kojom se ljudima (opet) manipulira, kao što se je to do sad manipuliralo ljudima putem ‘velikih’ religija u cilju sprječavanja ljudskog razvoja, te razvijanju poslušnosti i podložnosti autoritetima (fenomen ‘ovca’) New Age je pokret, koji je vrlo širok i difuzan. Nema jasne granice, učenja, vođe, doktrine i sl. To su uglavnom neka nova učenja i objave koje stižu putem kanaliziranja (channeling) i koje se uglavnom izdaju u velikim tiražama, radi popularizacije takvih ‘novih učenja’. Jedni i drugi smatraju da su to nove manipulacije u cilju ‘zabave’ i iluzije da se nešto mijenja, da čovjek ‘radi na sebi’ kad vizualizira, radi s čakrama, čisti auru i sl. dok zapravo to ne daje ništa u nekom stvarnom duhovnom napretku…

Pripadnici New Age-a su podijeljeni u mnoštvo pokreta, skupina ili učenja koja nemaju veze jedno s drugim. Manje – više sva ta učenja Novog Doba svode se na neku vrstu alternativnog liječenja, vježbi, putem kojih se čovjek psihofizički rekreira, opušta, šalje svima bezuvjetnu ljubav i sl. Dakle, nešto kao ‘življenje u oblacima’. Tu nema nikakve dubine, ni znanja, ni svijesti o nekim problemima ili drugim riječima problemi se rješavaju ‘stavljanjem glave u pijesak’, otprilike.

Ezoterija

Postoje i oni koji su puno ‘stariji’ i iskusniji u ezoterijskom području i imaju ZNANJE, koje je uglavnom tajno. A to su npr. kabalisti, rozenkrajceri, pripadnici reda O.T.O, gnostička crkva, hermetisti i sl. Oni imaju svoja ‘drevna učenja’, metode, obrede… Obično djeluju u nekim zatvorenim skupinama, (tajna društva) i imaju inicijaciju putem koje se može tamo ući i onda učiti i djelovati u tim krugovima. No, također sada su sve otvoreniji i imaju svoje stranice putem kojih se može saznati nešto i o njima. Barem ono osnovno. Osobno sam i prema tome skeptičan, iako sam svjestan da oni imaju veliko znanje o mnogim stvarima, koje je inače ljudima manje nedostupno. A većina se zapravo kloni svega što zvuči ‘okultno’. (što se smatra tajnim, mračnim, opasnim)

Učitelji ‘svjesnosti’

Zatim postoje mnoga zanimljiva učenja, koja su malo dublja, za razliku od onih tipično ‘newagerskih’. A to su npr. učenje Castanede, Gurđijeva, Ouspenskog, Oshoa, Ruiza, Tollea, de Mella i sličnih ‘učitelja’ svjesnosti i ljudskog buđenja, prikladnih baš za ovo doba. Svi oni su izvan nekih sustava i svjetonazora, lišeni dogme… a idu u bit stvari. A to je da čovjek treba raditi na svojoj svjesnosti i buđenju, lišavanjem se ega, koji je zapravo naša lažna osobnost i koji nam donosi toliko problema u međuljudskim odnosima i uopće boljem shvaćanju stvarnosti i života.

Nove (stare) tehnike

Postoji niz tehnika koje se danas prakticiraju uglavnom u cilju alternativnog liječenja kao što su reiki, bioenegrija, sungazing, autogeni trening, silva – metoda, jyotish, magika, wicca, lucidni snovi, kristaloterapija, numerologija, regresija, theta iscjeljivanje, yoga, astralne projekcije (OOB) i mnoge druge. Sve to spada u New Age, iako mnoge od tih stvari su poznate od davnina, međutim sada su više popularizirane u društvu, jer ljudi to traže, nezadovoljni onim što pružaju službene religije i službena medicina. Mnoge od tih stvari, u svakom slučaju, mogu pomoći u postizanju psihofizičke stabilnosti i razvoja. Smatram da je to stvar vremena u kojem živimo. Prije je sve bilo ‘zabranjeno’, teže dostupno, skriveno, zbog većeg utjecaja Crkve koja je to sprječavala. Osim toga puno manje se je publiciralo takvih stvari preko tiska… A danas je Internet sredstvo putem kojeg je skoro sve od toga lako dostupno svakome. Osim toga, postoji puno ‘učitelja’ takvih starih učenja, koje je prije bilo potisnuto i nepoznato, a danas se sve više popularizira. Pogotovo ono što pomaže boljem zdravlju ili liječenju. Oni koji imaju zdravstvenih problema posežu za takvim stvarima u potrazi za zdravljem i izlječenjem.

Najveća opasnost (za neupućene) dolazi od petljanja s nepoznatim stvarima. Npr. čuo sam da su mnogi imali probleme s reikijem. Očito da to nije za svakoga… Sam reiki je neobičan i neobjašnjiv. O kakvoj se tu energiji radi? Otkud potječe? A da ne spominjem astralne projekcije, magiju i sl. stvari. Tako da bavljenje nekim od ovih stvari ‘napamet’ može dovesti čovjeka u mentalnu ustanovu, pogotovo psihički labilne osobe ili one koji inače imaju emocionalnih problema.

Novosti na duhovnoj sceni 1

Možda u nekim od zadnjih tekstova djelujem ‘paranoično’, kako je netko ustvrdio u svom komentaru.  Ali to je samo zato, jer stvarno ima svega u tzv. ‘New age – duhovnosti’. Pored službenih i ‘velikih’ svjetskih religija u novije vrijeme (kroz zadnjih 40-ak godina) javlja se mnoštvo novih ‘učenja’, ‘objava’ i ‘poruka’ od kojih su mnoge kontradiktorne. Već iz toga se može zaključiti da u tome ima puno manipulacije i obmana!

Onaj koji se za to ne zanima, nema brige, jer za puno toga nije ni čuo, jer ga to jednostavno ne zanima! A onaj tko to malo istražuje, čita, pita se: ‘što je istina’? Nije li sve to laž? Tako da ne čudite se – zašto sam tako skeptičan i kritičan i u svemu vidim neku obmanu… Jer je očito da nas netko obmanjuje, cijelo vrijeme. Druga stvar je ako se netko time ne opterećuje. Ako po cijele dane šljaka, pa se zalijeva alkoholom u birtiji ili sjedi pred TV-om navijajući za svoj omiljeni klub ili reprezentaciju uz ‘Žuju’ ili se društvom okuplja negdje na nekom tulumu. Normalno je da je takvom nebitno – što se danas nudi na duhovnoj sceni!

No, shvatite da ima i ljudi koje to zanima i kojima je to važno. To su ljudi koji ‘traže istinu’ i postavljaju si pitanje: zašto su se ovdje našli? Koji je cilj svega toga? Osim onog standardnog ‘posao-kuća-birtija’… Mora da ima još nešto… Jer ovo je dosta besmisleno i banalno. Čudim se takvim ljudima, kao što se i oni možda čude meni koji si postavljam ovakva pitanja! No, eto, različiti smo!

Dakle, što ima novoga? Puno toga… Npr. ‘chaneling’, putem kojega se primaju poruke nekih viših entiteta. Mnoge od tih poruka su dosta fascinantne i začuđujuće, jer do sada nitko nije razmišljao na ovaj način! Do sada smo bili koncentrirani samo na Zemlju, politiku, religiju, sport i druge zemaljske ‘zanimacije’. Vjerovali smo u zagrobni život o kojem su nas učile religije. Međutim, danas skoro svi pričaju da je to bila laž! Te nove objave kažu da je čovjek ‘multidimenzionalno biće’ i da proživljava mnoge živote. Kažu, da je život samo škola ili da je poput filma u kojem svatko od nas igra neku svoju ulogu. Kao ‘pozitivac’ ili kao ‘negativac’… Ponekad je ovdje da uživa u fizičkoj dimenziji, a ponekad da pati zbog siromaštva ili bolesti. Jednostavno, da živimo ovaj život kao jedno iskustvo koje time stječemo putem mnogih reinkarnacija.

Ima onih koji uče da možemo sve postići putem pozitivnih misli i kažu da čovjek sve privlači svojim mislima. Ako su misli pozitivne i ispravne, onda ćemo u svoj život privući dobre stvari, bogatstvo, lijep i ugodan život… a ako su zle i ispunjene strahom, onda ćemo privući loše stvari! Ovo ‘učenje’ kaže da time kreiramo svoju vlastitu stvarnost, pa kakve su nam misli – takav nam je i život! Na prvi pogled to djeluje lažno i besmisleno – jer kakvim mislima je netko ‘zaslužio’ da se rodi bolestan ili u siromaštvu ili odbačen od roditelja i sl.? No, to se onda tumači ‘karmom’, prema onoj uzrečici: “sve se vraća, sve se plaća”!

Neki opet govore da smo ovdje na zemlji kao u ‘paklu’. Da je ovaj život kao zatvor, u ovom dijelu svemira… Jer smo dosta ograničeni, prema onome kakve potencijale u sebi imamo – i kao ‘osuđeni’ da živimo u tijelu, vezani isključivo za Zemlju, pored svih svemirskih prostranstava i svjetova, dimenzija koje postoje… Uz sve to određeni entiteti nam kreiraju razne scenarije unutar kojih moramo živjeti i kroz ta iskustva ‘učiti’. Neki smatraju da su nam oni neprijatelji i da nas iskorištavaju time što se hrane našom negativnom energijom koju obilno potiču i izazivaju. (npr. kroz razne sukobe kroz koje prolazimo unutar obitelji, društva, posla itd.) Zastupnici tih ideja smatraju da idemo prema NWO u kojem ćemo biti samo mali kotačić (robot) koji će poslušno raditi sve što mu se kaže u ime sistema i gospodara NWO… Oni koji to tvrde kažu da su na položajnim obično ljudi psihopate, koji nemaju ljudskih emocija i empatije i koji sve rade samo da bi se domogli moći i dominacije nad drugima (kroz novac i utjecaj na mase). (Ima knjiga koja o tome govori, kakvi su to ljudi od Andrzeja Lobaczewskog: Politička ponerologija)

Osim toga, smatra se da su i religije dio tog sistema u kojem se od ljudi traži poslušnost i osjećaj da smo nemoćni i da trebamo vjerovati u Boga i biti poslušni njegovim zastupnicima na Zemlji. U tome ‘pomaže’ emocija straha i prijetnje od kazne i prokletstva, kroz ideju pakla… Jer religije uče da ukoliko se čovjek ne drži toga što je Bog objavio ljudima – može biti osuđen na pakao! Pa sad, to nije baš smiješno, jer što ako je tako? Otkud znamo što i kako je poslije smrti? Pa se valja osigurati…

Budizam je učenje koje je starije od kršćanstva nekih 500 godina. Do toga je došao još Sidharta Ghotama, koji je odbacio ‘svoju’ religiju (hinduizam) i otišao pod neko drvo meditirati, sve dok nije postigao ‘satori’ – prosvijetljenje! Za Buddu (probuđeni, prosvijetljen) je ovaj život krug rađanja i umiranja u kojem je sve patnja. On je navodno kroz to stanje prosvijetljenja ‘umakao’ tom zakonu umiranja i ponovnog rađanja, te se stopio s cjelokupnim postojanjem ili drugim riječima s Bogom…

Neki kažu da je i kršćanstvo i judaizam zapravo pomalo iskrivljena priča o Adamu i Evi… Oni kažu da smo mi zapravo ‘pali anđeli’, u smislu da smo ‘pali’ na Zemlju, s ‘neba’, iz neke više dimenzije – u ovu fizičku dimeziju, 3D. Taj ‘pad’ dogodio se je na nagovor ‘Zmije’ (neki negativni, viši entitet) i da ćemo, ukoliko pojedemo plodove postati ‘poput bogova’ (možda poput nekih viših entiteta), dok je zapravo to bila zamka, da bismo upali u ovu dimenziju postojanja koja je kao ‘zatvor’. U toj priči spominje se ljudska DNK koja je navodno prije bila 12 lančana, a sada, kao što je poznato, imamo samo 2 lanca DNK. Znanstvenici su to potvrdili, na neki način, da u ljudskoj DNK postoji tzv. Junk DNA, a to znači (smeće, kao neki višak koji se tu našao…)

Eto, ima puno priča. Sve su zanimljive i zagonetne. Tko zna što je istina, od svega toga? Ali ipak, dobro je da postoje, jer nam to daje neku nadu, da ovaj život koji živimo nije sve. Nije to samo neka utjeha, jer puno toga je povezano u tim pričama i mislim da je poanta svega toga pronaći istinu, posložiti iz svega toga mozaik i prije svega osloboditi se iz okova ovog ‘ropskog života’. Možda je poanta svega toga zapravo slobodna volja? Ako je nekom ovaj život sve i ako je u njemu zadovoljan – pa u tom slučaju može i narednih 1000 godina živjeti ovakve živote… ali ako shvati da postoji izlaz i da postoji nešto bolje, onda će raditi na tome da to postigne, kao npr. Budda koji je to postigao. Osim njega ima i puno drugih koji su na svoj način doživjeli prosvjetljenje i postigli konačno oslobođenje…

Sve bi to ostale samo priče, poput onih iz religija, da nema i nekih konkretnijih dokaza za sve to… Meni su ‘dokaz’ za to ljudi koji su otkrili neke ‘više’ mogućnosti. Npr. koji imaju razvijenu moć vizualizacije, koja je važna… zatim koji su ‘osjetili’ i upoznali svoje čakre (vrtlozi enegrije), te putem njih mogu raditi u cilju povećanja vlastite energije, a time i sposobnosti. Postoji i ‘treće oko’ (oko Horusa) koje daje nadnaravne mogućnosti (vidovitost, telepatija, teleportacija u druge dimenzije i svjetove). Govori se i o buđenju kundalini, koja je nevjerojatna moć u nama koja je ‘uspavana’. Oni koji su to postigli, postali su ‘prosvijetljeni’, imaju totalnu spoznaju, ljubav, daleko veće mogućnosti i (direktnu) vezu s Božanskim. Sve više mi se čini da je i Isus tako nešto postigao i to želio reći ljudima… da bi ga oni razapeli i kasnije potpuno iskrivili njegov nauk i rekli nam da je on bio Sin Božji koji je došao radi nas, da bi se žrtvovao i da u njega treba samo vjerovati, da bi se tako ‘spasili’ od nekog vječnog prokletstva…

Rad na sebi

Više nemam potrebe pisati protiv religije… Shvatio sam da je to zapravo negativan način djelovanja. Ionako nema baš nikakve koristi od toga, uvjeravati nekog u nešto. Ponavljam, da svatko sam treba doći do spoznaje, po malo, a ne da je ‘otkrije’ negdje i pokaže. Evo tu je! Ili to je to! Oni koji su programirani da vjeruju, će vjerovati i dalje, dok se ne probude i svjesno ne uklone ‘programe’. Uvjerio sam se to na forumima gdje se raspravlja na religijske teme. Ljudima se daju argumenti i činjenice, a oni opet ‘po svom’. Grčevito brane svoja uvjerenja (programe) i na kraju, u nedostatku argumenta kažu, nešto u smislu ovoga: “Vidjet ćete, ali onda će biti kasno…”

Čitao sam nešto malo o mentalnom programiranju i uvjerio se da to stvarno postoji! Ne bih sad ulazio u to tko to radi i zašto… Ali je tako. Sve je program… Možda sam i ja sada u nekom novom programu… Radi se o tome da se trebamo osloboditi od tih programiranja i da počnemo živjeti ‘punim plućima’. To je jedino bitno. Druga stvar je ako nas neki od postojećih ‘programa’ zadovoljava. Onda tako i funkcioniramo, u skladu s programom. “Što tko želi – to će mu se i dati!” Evo i jedna biblijska istina! Btw. u Bibliji ima dosta istine, samo je treba znati pronaći i prepoznati. Ima tamo svega zbrda zdola, a nešto od toga je istina. Zato mnogi u to zagrizu i odmah smatraju da je SVE tamo istina…

Treba raditi na sebi! To je jedino važno i potrebno. Većina vidi da nešto u svijetu ne štima i onda ‘žele mijenjati svijet’, popravljati ga i sve oko sebe. U tome ne vide sebe i sve brzo pada u vodu, jer kad tad shvate da ne mogu druge promijeniti i ne mogu promijeniti zapravo ništa! Tek tad shvate da mogu mijenjati samo sebe i da zato trebaju krenuti od sebe.

Na žalost, religije i druge ideologije, filozofije, politike djeluju izvana ili se služe samo kognitivnim sposobnostima lijeve moždane hemisfere, dok desnu zanemaruju! Desna je intuicija, emocije, vizualizacija, kreativnost i nadnaravno. Ona je najčešće potisnuta i nerazvijena! Mnogi učitelji duhovnosti zato naglašavaju da je potrebno izbalansirati obje moždane hemisfere, a ne davati prioritet samo onoj lijevoj, racionalnoj. U duhovnosti se ne može puno postići razumom i logikom. To vrijedi samo za fizički svijet.

Čovjek se treba razvijati, prije svega duhovno i otkriti svoje potencijale. Religije, kao i sve drugo je tu samo da bi spriječilo taj razvoj. Ne znam zašto je tako i tko stoji iza toga? Postoje mnoge priče. Ja ne znam što je tu istina i kako stvari stoje, ali samo znam da trebam tražiti dalje.

Već sam pisao o tzv. ‘kontejnerima’… Puno toga je tu samo zato da bi odvratilo pažnju od onog najvažnijeg. Čime se sve danas ljudi bave i što stavljaju u centar svoga zanimanja i pažnje. To što mnogi danas masovno odbacuju religije, nije uopće nikakvo čudo, jer nema nikakvih pozitivnih rezultata. Ljudi koji iskreno traže su razočarani i osjećaju se prevareni. I svi vide da je tako. Crkve su prazne ili poluprazne. Problem je u tome što se ljudi u tom razočarenju okreću materijalizmu ili nekoj drugoj vrsti duhovnosti, koja opet nije ona prava, koja bi čovjeka stvarno uzdigla i preobrazila. Vjerujem da je Isus, kada je rekao: „budite savršeni“, mislio na tako nešto. Možete postići savršenost, možete se izdići iz ovog materijalnog svijeta, možete se osloboditi… Istina o vama će vas osloboditi, a ne istina o meni će vas osloboditi – kako se to protumačilo. Što meni ili bilo kome znači da vjerujem u Isusa, kako to Crkva traži? I, kada bih to prihvatio, to mi ne bi dalo ništa (kao što i nije). Međutim, Isus je očito mislio na neku objektivnu i konkretnu istinu! Onu istinu koja je u nama i o nama, a ne o njemu…

Mislim da je duhovnost Istoka puno dublja i konkretnija. Zanimljivo je da postoji i duhovnost koja nije poznata ljudima, sa Zapada, koja je vrlo slična onoj Istočnoj. Ta duhovnost nije baš poznata širokim masama, nego je ostala skrivena, tajna (okultna), vjerojatno zbog Crkve koja je proganjala sve one koji su se bavili nečim drugim, nego je ona učila. To je tzv. ezoterija. Drugi razlog, zašto je ta duhovnost ostala tajna je zbog ljudskog egoizma. Mnogi koji nešto znaju, ne žele to znanje dati i drugima, da bi bili u prednosti ili da bi mogli manipulirati drugima. To rade npr. iluminati, koji imaju znanje, ali u svrhu manipulacije drugima. A to je opet druga tema…

Postoje razne vježbe koje se preporučuju. A to je prije svega sposobnost vizualizacije i koncentracije. Zatim rad sa čakrama, otvaranje trećeg oka, podizanje kundalini, pa nešto o auri, bojama, zvukovima, frekvencijama itd. I prije sam čuo za sve to, ali mi je to djelovalo dosta strano i nepojmljivo.

Zanimljivo je to da sve to (npr. vizualizacija) postoji na mnogim stranama svijeta, od Istoka do Zapada. To znanje je za mene misteriozno i čudim se da je do sad tako skrivano i da je bilo nepoznato. Tko danas uopće zna da čovjek ima chakre? Tko zna da čovjek ima Treće oko, a to je epifiza!? Tko zna da može otvoriti (aktivirati) Treće oko!? Pomoću njega može vidjeti druge dimenzije, postati vidovit i imati druge „nadnaravne“ sposobnosti. Mnogima je nadnaravno, natprirodno, ono što je zapravo prirodno. Samo zato jer se ljudi time ne znaju koristiti.

Sve je to demonizirano i proglašeno gotovo pa sotonizmom! One koji su nešto o tome znali, proglašavali su vješticama i spaljivali na lomačama, ekskomunicirali, mučili itd. Pa iz toga se može vidjeti koliko je to zapravo važno. Da ima veze sa Sotonom i da to netko radi, pa radi sebi na štetu i propast… 🙂 Ali ne, treba ga spaliti, opasan je. Nije li to sad jasno, zašto toliko nasilja nad onima koji imaju znanje? Znanje je očito opasno! (za neke koji ne žele da ga ljudi imaju).

Ja sam novi u ovome i nisam se upoznao još s ničim od toga ili samo na teoretskoj razini. Ne znam čemu bih se posvetio, kojim praksama i vježbama. U svakom slučaju treba raditi na sebi i to najprije pokušati npr. s meditacijom i koncentracijom. Upoznati i pronaći čakre, raditi s njima. Vježbati pravilno disanje i koncentraciju, vizualizaciju. Dosta toga danas se može pronaći na Internetu.

Postoji puno učitelja duhovnosti i učenja. Mnogi od njih su sukladni i logični. Ta učenje zasnivaju se uglavnom na znanju i iskustvu, a ne na vjeri. Vjera je samo lažno obećanje i iluzija. Najveća prijevara je ljude pozivati na vjeru! Vjerujte, jer je Bog to rekao! Da, svakako – pisano je! Pisano je svašta. Papir sve trpi! To je odavno poznato. Koji je to bog koji traži vjeru i zašto bi je tražio? Kako možemo vjerovati u neke priče? To je vrlo lukava prijevara! Ako postoji netko, a postoji, tko ima rezultate i iskustvo i onaj tko nema ništa, a poziva na vjerovanje, običaje i daleku tradiciju – tko je od njih autentičan?

Zato je važno puno čitati i tražiti, istraživati, provjeravati i jednostavno učiti. Važno je ne držati se ničeg 100%, jer to bi automatski značilo prihvaćati neki novi ‘program’, autoritet i učitelja kojeg se držimo kao pijan plota. A to nije potrebno. Svatko sam treba doći do ISTINE, a ne da mu netko kaže: ovo je ISTINA što ja kažem! Držite se toga! Ne, istina je između redova i u nama…

Samoostvarenje

Mnogim kršćanima, na ovu riječ diže se kosa na glavi, jer su uvjereni da se sami ne mogu ostvariti (spasiti), nego to mogu samo u Bogu… Bog je, prema njihovom vjerovanju Stvoritelj, pa samo on može dovesti do njihovog ostvarenja. Međutim, trebali bi se zapitati, nije li to obmana ili bolje rečeno prijevara? Ako je i tako da je Bog Stvoritelj, to ne znači da čovjek ne treba ništa raditi na sebi i čekati da ga Bog ‘ostvari’ – već nekako – u ‘nebu’…

Budite savršeni! To je sam Isus rekao i zapisano je u evanđelju… Ali što to znači? I kako to kršćani ostvaruju? Tako što mole krunicu? Ili tako što idu na mise, ispovijedi? Ili tako što pomažu siromašnima? Ili što jednostavno ‘vjeruju u neke istine’? Pa jeli to kršćansko savršenstvo? Ima tu još puno toga što kršćani čine (izuzetno malo njih), a to je život u celibatu, samostanu, siromaštvu, nekom obliku odricanja. Pa jeli to ‘savršenstvo’ kojem teže? Ja u takvom kršćanstvu vidim samo licemjerje i puko nastojanje, ostvariti nešto, a u praksi i životu jednostavno ništa. (po plodovima ćete ih poznati) Po meni, savršenstvo je nešto što čovjek može postići, ali očito na neki drugi način, a ne ovim putem!

Postoje razne tehnike, vježbe, rad na sebi, da bi se to postiglo. Potrebno je otkriti u sebi skrivene moći i mogućnosti! Ja sam još daleko od toga, ali sam otkrio da ima onih koji to rade i postižu konkretne rezultate u širenju svijesti i prelasku u neke druge dimenzije… Pri tom ne mislim na neke hinduističko – newagerske tehnike, kojih isto ima i njih ne preporučujem! Za mnoge, koji ih otkriju je to nešto novo i fascinantno, ali na žalost, ne funkcionalno. Na tom području danas ima puno obmana, a naivni ljudi (kako bi neki rekli – ovce) na to nasjedaju. Kao što nasjedaju na religije (redovito putem “odgoja u vjeri”, vjeronauka, raznih seminara i sl.) slično kasnije nasjedaju i na ove stvari. Ukoliko nisu dovoljno indoktrinirani ili ukoliko shvate da tu nema ništa, a nešto traže – obično naiđu na nešto od ovoga: reiki, bioenergija, astrologija, tarot, razni gurui, sekte, kršćanske ili istočnjačke i sl. A te stvari btw. obično se naplaćuju… Istina se ne naplaćuje – to je skoro pa glavno pravilo!

Osim toga, preferiram osobni put, iako neko voli pripadati nekom pravcu, učenju, učitelju, vođi i sl. a to je najčešće isto pogreška! Vođa i poslušni članovi je odnos koji se najčešće ostvaruje u razno raznim sektama.

Uvjeren sam da svatko treba tražiti istinu, prema Isusovim riječima: Otkrit ćete istinu i istina će vas osloboditi! Nisam se odrekao Isusa, iako ga shvaćam dosta drukčije! Puno se može pronaći u evanđeljima, između redaka, a isto tako u tzv. apokrifnim evanđeljima…

U današnjem svijetu vidimo da ima puno manipulacija, laži, zavođenja, obmana i sl. a to tvrde i kršćani, smatrajući da samo oni nisu zavedeni (he, he) time što ‘vjeruju’. Kao da je vjera u ovo ili ono, neka velika istina. Ne radi se o pukoj vjeri, nego o istini o čovjeku i o pravom putu kojim treba ići do vlastitog samoostvarenja i oslobođenja od robovanja, ne grijehu (kako to tumači Crkva) nego strukturi, društvu i društvenim pravilima, materijalizmu, hipokriziji i licemjerju, bolesnim odnosima u društvu i među ljudima ili jednostavno materijalizmu.

Na tom putu prema istini preporučio bih samo neke učitelje, koji su došli do otkrića u čemu je stvar! A stvar je u tome da ljudi ‘spavaju’, žive u ‘iluzijama’, lažima, koje im netko podmeće za istine ili često jednostavno lažu sami sebe u mnogim stvarima.

Ima puno dobre literature, koja se može pronaći i na Internetu, a ima naravno i puno smeća. No, svatko treba sam prepoznati istinu u svemu tome. Nitko ne posjeduje apsolutnu istinu, nego je ona razbacana na raznim stranama i treba je znati otkriti i prepoznati. Ne želim biti pretenciozan i bilo koga ‘voditi’ ili nagovarati na ovo ili ono. Nego samo želim ukazati na ono do čega sam ja došao, kroz raznu literaturu i autore koje bih se usudio preporučiti, pa ako je tko zainteresiran, neka traži, širi horizonte, pronađe ‘veću sliku’. A to su npr. Carlos Castaneda, Gurđijev, Ouspenski, David Icke, Swerdlow, Osho (ima zaista fenomenalnih misli, ideja i fascinantan mi je općenito, iako ga kompromitira to što je organizirao neku vrstu sekte, ali to je već druga/njegova stvar), zatim Nisargadata, Anthony de Mello, Miguel Ruiz, Sitschin, M. Cremo, Lazarev, Edgar Cayce…

Svi se manje više slažu u tome da ljudima kroz stoljeća manipuliraja određena grupa ljudi (iluminati, masoni) koja zapravo kroz politiku, medije, banke, zapravo drži sve u svojim rukama i masi dozira ‘istine’ u koje narod treba vjerovati i zakone kojih se treba držati… a to im može činiti, zato jer ljudi ‘spavaju’, brinu se samo za materijalnu stranu života, prestiž, čast, vlast i sl. stvari, potkupljivi su… Navodno je i New Age njihov proizvod, da bi se masi dala nova religija, jer u stare i onako ljudi sve manje vjeruju ili ih se ozbiljno drže… U New Age-u ima nešto malo više, ali nedovoljno da bi se bilo što ozbiljno postiglo u duhovnom životu, pa je to više zavaravanje, nego nešto što bi moglo pomoći u nekom pravom duhovnom razvoju… Osim toga, postoji i određeno djelovanje ne ljude putem raznih frekvencija (HAARP, ELF) u cilju programiranja. Današnja tehnologija čuda radi, ne biste vjerovali, što sve mogu… A sve u cilju sužavanja svijesti i sloboda…

Postoji još nešto ozbiljnije, a to je okultno područje. To nije neki oblik sotonizma, što je uvriježeno mišljenje, iako ima možda i toga. To je sklisko područje i ne bih se tim bavio, ali ima i tu zanimljivih stvari, npr. hermetizam u kojem se naglašava kako čovjek koji se time bavi mora biti ‘savršen’ i vrlo moralan, jer se tu radi o opasnim stvarima… Slično kao što ne može svatko napraviti ili igrati se s atomskom bombom, tako se i s tim ne može svatko baviti. To je jedna usporedba koja želi naglasiti kako to nije igra, nego nešto ozbiljno, što nije za svakoga. Zatim postoji i kabala… Neki smatraju da je to isto vrlo moralna disciplina, pa nije za svakoga, a kabalisti su oni koji proučavaju Bibliju, ali na jednom potpuno drugačijem nivou. Za to je potrebno znati hebrejski jezik… A neki kažu da su oni zapravo sudjelovali u stvaranju Biblije i imaju svoja tumačenja, a za puk je to Sveta knjiga u koju treba slijepo i doslovno vjerovati… Eto čime se sve ljudi bave, a neki se drže samo pukog vjerovanja ‘kao pijan plota’ i misle da su ‘Boga za bradu uhvatili’ i žive u iluziji ili nadi da su ‘spašeni’.

Uvjeren sam da puno toga nije za svakoga, iz jednostavnog razloga što je svatko ne nekom nivou. To se tumači inkarnacijama. Neki su ovdje samo da bi ‘jeli i pili’, neki da bi nešto učili i iskusili, ostvarili, a tek ‘odabrani’ da bi nešto postigli i vratili se Izvoru. Tako da oni prvi ovo o čemu pišem neće ni pokušati uzeti u obzir, oni drugi će možda negirati, a neke će možda potaknuti da traže nešto više oko sebe i u sebi. Ovime ne pretendiram na to da budem ‘guru’ bilo kome, nego se samo dijelim sa svojim spoznajama. Kažu da je ‘istina u nama’… Nadam se da je tako, ako i to nije neka obmana… Treba biti oprezan. Sretno u traganju!